Shen Lai

Research Fellow, NTU
  • NTU
  • Singapore